kvadrat
kvadrat

kvadrat

Kvadratet er en firkant der alle sider er like lange og alle hjørnene er rette vinkler.Se emneheftet Geometri
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001