koordinatsystem
koordinatsystem

akser

I et koordinatsystem står to akser vinkelrett på hverandre. Aksene er delt inn i måleenheter.Se emneheftet Algebra
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001