hele tall
hele tall

Hele tall er tall uten desimaler.
Vi regner de negative tallene uten desimaler blandt de hele tallene.

tallin2Se emneheftet Tall
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001