addere
addere

Addere er å "legge sammen" tall.

Regnetegnet for addisjon er +.
3+4 er en addisjon. Summen er 7.

Tallene som adderes kalles ledd.Se emneheftet Tallregning
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001