blanda tall
blanda tall

Blanda tall er summen av et heltall og en ekte brøk.

For å få en enkel skrivemåte, utelater vi plusstegnet.

Se emneheftet Brøk og prosent
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001