kurvediagram
kurvediagram

kurve

Kurvediagrammet egner seg til å vise målinger som endrer seg med tiden, slik som temperaturmålinger. Tiden vises på 1. akse og målingens størrelse på 2. akse.

Se emneheftet Statistikk
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001