tall
tall

tallsiff

Med tall mener vi den tallverdien som tallet representerer, uansett hvordan vi velger å skrive talletSe emneheftet Tall
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001