inn verdi
inn verdi

I en funksjon, f. eks

y = 7·x

kan vi ved å gi en inn-verdi (x) regne ut en ut-verdi (y).Se emneheftet Algebra
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001