oddetall
oddetall

Tall som ikke er delelige med 2 kaller vi oddetall.

De første oddetallene er 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13......Se emneheftet Algebra
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001