sammensatte tall
sammensatte tall

Tall som er delelige på andre tall enn seg selv og 1, kaller vi sammensatte tall.

Det er bare primtallene som ikke er sammensatte tall.Se emneheftet Tall
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001