grunnlinje
grunnlinje

trekant

Grunnlinja er en av sidene i en trekant. Alle sidene kan være grunnlinje, men vi velger ofte den siden som det er lettest å finne høyden til.Se emneheftet Geometri
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001