gjentatt addisjon
gjentatt addisjon

Gjentatt addisjon er addisjon av samme tall flere ganger:

3+3+3+3+3=3·5=15Se emneheftet Tallregning
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001