andre-akse
andre-akse
I et koordinatsystem står to akser vinkelrett på hverandre. Andre-aksen går loddrett (oppover).


Se emneheftet Algebra
C J Q W Y Z Æ Ø

Copyright © Læringssenteret, Oslo 2001