Tall : Tall og siffer
Marihøne 1

Tall
Tall og siffer


Ordbok

Det er viktig å bruke ordene riktig. Da forstår du hva andre sier. Og da vil andre lettere forstå deg.

Forskjellen på tall og siffer

  • 8 er et tall. Men 8 er jo også et siffer. Hva er forskjellen?
  • 456 er et tall. Dette tallet er skrevet med tre siffer. Ser du forskjellen nå?
    tallsiff
Siffer: Med siffer mener vi det skrifttegnet vi bruker for å skrive et tall.
Tall: Med tall mener vi den størrelsen som tallet står for, uansett hvordan vi velger å skrive tallet.


Tall og siffer Vi har ti ulike sifre (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Når du setter sifre sammen, kan du skrive uendelig mange ulike tall. Ja, ved å sette sammen bare to sifre, kan du skrive alle tallene fra 10 og opp til 99!
Dette kan vi gjøre på grunn av plass-systemet. I plass-systemet betyr et siffer ulike ting avhengig av hvor i tallet det er plassert.

111

Klikk på hvert av sifrene i tallet over for å se hva sifferet betyr. Til sammen danner disse sifrene tallet etthundre-og-elleve.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tall : Tall og siffer