Gjennomsnittet forteller ikke alt

lukk

"Når du ligger med beina i fryseren og hodet i stekeovnen, har du det gjennomsnittlig ganske bra."

Gjennomsnittet forteller ikke alt Husk at gjennomsnittet slett ikke forteller hele sannheten. Gjennomsnittet forteller ikke noe om spredningen av tallene - altså hvor langt fra gjennomsnittet største og minste tall er.

June og Inger har disse seriene når de trener lengdehopp:

        June  Inger
        292   258
        286   256
        290   259
        288   257
        129   255
        ------------
Gjennomsnitt:  257   257
Median:     288   257

Begge har samme gjennomsnitt. Men det er ett eneste dårlig hopp som ødelegger Junes gjennomsnitt. Er det rett å si at de var like gode? I dette tilfellet er medianen et bedre mål enn gjennomsnittet.