Geometri : 2D og 3D
Marihøne 3

Geometri
2D og 3D


Ordbok

3D - hva er det?

3D er en forkortelse for tredimensjonalt. Du har kanskje hørt om 3D kinoforestilling eller 3D fjernsyn? I 3D-film vil det se ut som om gjenstandene på lerretet ligger bak hverandre, nærmere eller lenger bort enn lerretet. Spesielle fargeteknikker brukes for å lure øyet ditt til å tro at bildet har dybde.

Papiret er todimensjonalt

maleri Et vanlig bilde på papir eller på en skjerm er jo egentlig helt flatt, selv om noen tegnere er flinke til å tegne i perspektiv. Bildet er 2D eller todimensjonalt.

Se 4 klosser i 3D.

koord85 En flate har bare to hovedretninger. Koordinatsystemet med 1. og 2. koordinat kan brukes til å beskrive alle punkter på en flate. To koordinater, to retninger - eller to dimensjoner.

Virkeligheten er tredimensjonal

3d Vi ser ikke bare en flate foran oss. Rommet vi ser har også en dybde - den 3. dimensjonen. For å beskrive hvor et punkt i rommet ligger, trenger vi tre koordinater - vi bruker et tredimensjonalt koordinatsystem.

3D i geometrien

De figurene vi har arbeidet med i de foregående kapitlene - kvadrater, rektangler, sirkler og trekanter, er alle sammen todimensjonale. Dette er flate-figurer som lar seg tegne helt riktig på et flatt papir.

murstein Men i geometrien arbeider vi også med rom-figurer som har 3 dimensjoner. En murstein og et malingspann er eksempler på gjenstander som har tre dimensjoner.
spann Mursteinens form kalles prisme og spannets form kalles sylinder. De har det felles at de ikke kan tegnes korrekt på et flatt papir. Vi må lære oss noen små triks for å tegne dem.

De tre siste kapitlene i dette emneheftet handler om romfigurer, eller tredimensjonale figurer.

3D eller 2D eller...huh??

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : 2D og 3D