Finn omkretsen - kvadrat

lukk

Denne oppgaven krever at du kjenner til formler og matematiske uttrykk. Du finner mer om dette i Emnehefte Algebra. Skriv ned en formel for omkretsen av et kvadrat med side s. Kall omkretsen O.

Løsningen:
Lag alltid en tegning og sett på alle kjente mål før du begynner.

Omkretsen er summen av alle sidene.
O = s+s+s+s
O = 4 · s
O = 4s
eks2