Brøk : Blanda tall
Marihøne 3

Brøk
Blanda tall


Ordbok

Se på denne figuren:
blanda1

Vi har en enklere måte å skrive dette talluttrykket på. Vi sløyfer + mellom heltallet og brøken og får et blanda tall:

blanda2

Blanda tall Blanda tall er summen av et heltall og en ekte brøk. Men for å få en enkel skrivemåte, utelater vi plusstegnet.

Skriv som blanda tall!
blanda3
fasit.

Lær omgjøring fra uekte brøk til blanda tall.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Blanda tall